Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Majetín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu: Veronika Mazánová, DiS.
Tel.: 581 200 491-3 
Email: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Loučka 10284318 4-10-03-131, 4-10-03-133
Morávka (rameno Moravy) 10100424 4-10-03-122
HMZ 10198545 4-10-03-132
Bezejmenný tok 10205928 4-10-03-133
Bezejmenný tok 10191791 4-10-03-129

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106,  501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí ST: Ing. Miroslav Cháb
Tel.: 956 957 111
E-mail: ost57@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Majetín
Rajon 706 - správce toků - Ing. Petr Poruba 
Tel: 956 957 211, 724 623 861
E-mail: petr.poruba
@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
LP Morávky v km 9,300 10207304 4-10-03-122

 

  • Vodní toky bez určení správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10205594 4-10-03-133
Bezejmenný tok 10196859 4-10-03-133