Hladinoměry - Mnichovice

Mnichovice - centrum (Mnichovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na Mnichovce v ř. km 7,30 na mostě silnice č. III/1012 na rohu ulic Pražská, Nádražní a Podskalí. Profil je vybaven vodočetnou latí a barevně vyznačenými SPA.

Mnichovice (Mnichovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostní konstrukci silnice č. II/508 na ulici Mirošovická na toku Mnichovka. hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s odesíláním dat a varovných SMS.