Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů rozlivem vodních toků, srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území Mnichovic je při povodni ohrožováno zhruba 131 budov, které trvale obývá zhruba 353 obyvatel, z toho 62 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty na území města Mnichovice - v záplavovém území i přívalovými povodněmi

Ohrožené objekty na území města Mnichovice - agregované

Ohrožující objekty

Na území města se nachází čtyři ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čistírnu odpadních vod, autoservis na Mirošovické, prodejna Mountfield a výrobce oken a dveří Winkhaus. »
Ohrožující objekty na území města Mnichovice
Kontaminovaná místa na území města Mnichovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Mnichovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadě Mnichovice u předsedy povodňové komise města.