Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Tel.: 323 666 303
E-mail: podatelna@mnichovice.info
Městský úřad:
Masarykovo nám. 53/1, 251 01 Říčany

Tel: 323 618 111
E-mail: podatelna@ricany.cz

Odbor životního prostředí:
Budova F, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany
Vodoprávní úřad - Ing. Olga Rathouská
Tel: 323 618 282
E-mail: olga.rathouska@ricany.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra