POVODŇOVÝ PLÁN města Mnichovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR008606/2017; ze dne 27. 02. 2017
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 16182/2017-460; ze dne 23. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí
Č. j.: 52512/2017-MURI/OVÚ/764; ze dne 05. 10. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 09. 2022
offline verze 08. 09. 2022
digitalizovaná verze 08. 09. 2022
databáze POVIS 08. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i