Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Tel.: 323 666 303
E-mail: podatelna@mnichovice.info
Masarykovo nám. 53/1, 251 01 Říčany
Tel: 323 618 111
E-mail: podatelna@ricany.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.