Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
Tel.: 323 666 311
E-mail: podatelna@mnichovice.cz
Masarykovo nám. 53/1, 251 01 Říčany
Tel.: 323 618 108
E-mail: vladimir.koren@ricany.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha
Tel.: 257 280 562
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz, opis@sck.izscr.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 257 280 156, 950 874 444

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.