Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Mnichovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Přímý výkon správy toku:
PS 7 Želivka a Sázava, P.O.BOX 18 Zruč nad Sázavou, vedoucí Ing. Brzoň Jiří, tel.: 317 850 032

Úsekový technik: Ing. David Drábek, tel.: 602 274 124, email: drabek@pvl.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Mnichovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Mnichovka
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-124, -126
ID toku: 10100676

 

Vodní tok Struhařovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-125
ID toku: 10240743

 

Vodní tok Myšlínský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-126
ID toku: 10279976

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-125
ID toku: 10259636

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-125
ID toku: 10282733

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-126
ID toku: 10275525

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-126
ID toku: 10246120

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Příslušný správce toků:
Miroslav Vašíček
Tel.: 724 524 649
E-mail: miroslav.vasicek@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok Kunický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-127
ID toku: 10251881

 

  • Vodní toky ve správě města Mnichovice
Správce:
Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83 251 64 Mnichovice

Přímý výkon správy toku:
Veřejné služby města Mnichovice, K Hubačovu 709 251 64 Mnichovice
Tel.: 724 311 126 - ředitel
Email: verejne.sluzby@mnichovice.info
Vodní tok bezejmenný tok (místně Křiváček)
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-126
ID toku: 10251690