Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Říčany.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Mnichovice.

Osoby na území města Mnichovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Na území města Mnichovice může dojít k omezení provozu nebo znemožnění průjezdu na několika místech - viz tabulka níže. Vzhledem k proměnlivosti situace v době povodní a různému rozsahu předchozích povodní nelze jednoznačně stanovit objízdné trasy. Objízdné trasy proto budou na základě aktuální situace stanoveny povodňovou komisí města v součinnosti s PK ORP Říčany a Policií ČR. »
Dopravní omezení na území města Mnichovice
Objízdné trasy na území města Mnichovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.