Hladinoměry - Polička

Borovnice (Svratka)

Hlásný profil je umístěn nad obcí Borovnice na levém břehu Svratky.

Březiny (Svratka)

Hladinové tlakové čidlo HP C1 BY v korytě Svratky u č. p. 100

Jedlová (Zlatý potok)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází v Jedlové u domu s č. p. 247. Hlásná služba obce Jedlová předává informace povodňové komisi města Bystré a ORP Polička.

Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Kamenec u Poličky vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu na místní komunikaci za č. p. 120. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Kamenec u Poličky vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu na místní komunikaci u č. p. 90. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Polička (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází v korytě Bílého potoka u domu s pečovatelskou službou v Poličce. Profil je vybaven pouze vodočetnou latí pro měření výšky hladiny. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Kamenec u Poličky a Sádek, ležící níže na toku Bílého potoka.

Svojanov (Křetínka)

Hlásný profil vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky.