Hladinoměry - Polička

Borovnice (Svratka)

Hlásný profil kat. A je umístěn nad obcí Borovnice na levém břehu Svratky v ř. km 133,2. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Březiny (Svratka)

Hladinové tlakové čidlo HP C1 BY v korytě Svratky u č. p. 100

Jedlová (Zlatý potok)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází v Jedlové u domu s č. p. 247. Hlásná služba obce Jedlová předává informace povodňové komisi města Bystré a ORP Polička.

Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Sádek vybavený tlakovým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat a vodočetnou latí se nachází v obci Kamenec u Poličky u mostu na místní komunikaci za č. p. 120. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Kamenec u Poličky vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu na místní komunikaci u č. p. 90. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Oldřiš (Černý potok)

Hlásný profil obce vybavený tlakovým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Černý potok v obci Oldříš.

Polička HP2 (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází v korytě Bílého potoka u domu s pečovatelskou službou v Poličce. Profil je vybaven vodočetnou latí pro měření výšky hladiny a automaticky přenáší data. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Kamenec u Poličky a Sádek, ležící níže na toku Bílého potoka.

Polička - Pomezí HP1 (Bílý potok)

Hlásný profil se nachází pod Pomezským rybníkem, jehož regulovaný odtok dosahuje hodnoty až
Q = 1,5 m3·s-1. Profil je vybaven vodočetnou latí a online zaznamenává hladiny. Povodňový úsek hlásného profilu HP 1 – Pomezí byl vymezen od hlásného profilu po hlásný profil Polička HP 2 (Bílý potok).

Polička - Rozvodna HP4 (bezejmenný tok IDVT 10188068)

Povodňový úsek hlásného profilu byl vymezen od hlásného profilu HP 4 – Rozvodna po ústí bezejmenného toku do Bílého potoka. Hladinoměr automaticky přenáší data.

Polička - Suchý poldr HP3 (Modřecký p.)

Profil je vybaven vodočetnou latí a online zaznamenává hladiny. Povodňový úsek hlásného profilu HP 3 – Suchý poldr byl vymezen od hlásného profilu  po ústí Modřeckého potoka do Bílého potoka.

Pomezí 1 (Bílý potok)

Hlásný profil obce vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat se nachází na mostu u č. p. 246 pod Jednotou.

Pomezí 2 (Bílý potok)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází na mostu nad ústím potoka do Limberského (Pomezského) rybníka. Hlásná služba obce Pomezí předává informace povodňové komisi ORP Polička.

Svojanov (Křetínka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky. Hladinoměr je vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy, s. p.