POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Polička

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM042020/2013-219/To; ze dne 24. 09. 2013
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/13/22157; ze dne 09. 09. 2013
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/003753/2013; ze dne 06. 09. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.:  KrÚ 67517/2013; ze dne 27. 09. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 11. 2018
offline verze 29. 11. 2018
digitalizovaná verze 29. 11. 2018
databáze POVIS 29. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i