Charakteristika ohrožených objektů

Ohrožené objekty

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Polička srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Rozsah povodňového ohrožení v jednotlivých obcích na území SO ORP Polička je uveden v přiloženém souboru. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území SO ORP Polička se ve stanoveném záplavovém území vodních toků pro Q100 nachází zhruba 720 objektů. Řada dalších ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. »

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. Ohrožujícími objekty na území SO ORP mohou být zejména areály zemědělských družstev, průmyslové areály, sklady nebezpečných látek a čistírny odpadních vod, u nichž hrozí zaplavení při povodních. »

V záplavovém území vodních toků na území SO ORP se nachází několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek).

 • ČOV Polička (ul. Heydukova)
 • KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. (Družstevní 564, Polička)
 • Koupaliště Polička
 • Agricol s.r.o. (T. Novákové 521, Polička)
 • T.E.S. s.r.o. (T. Novákové, Polička) - garáže
 • Měšťanský pivovar a. s. (Pivovarská 151, Polička) a jeho ČOV na p. p. č. st. 3659
 • Poličské strojírny a.s. (Polička-Bořiny)
 • Zimní stadion (ul. Revoluční, Polička)
 • Agropodnik Svitavy, a.s. (ul. Střítežská 399, Polička)
 • Recycling - kovové odpady a.s. (ul. Střítežská, Polička) na p.p.č. 2294/2
 • POSPÍŠIL JLP s.r.o., (Střítežská 271, Polička)
 • Čerpací stanice Borová u Poličky
 • Čerpací stanice a plnírna LPG Jedlová (Jedlová č. p. 423)

 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 Ohrožující objekty