Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území ORP Polička

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Polička a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejníže položené místo v rámci ORP je na toku Křetínce o nadmořské výšce 408 m, v místech kde tok přechází do Jihomoravského kraje. Nejvyšší místo se nalézá v zalesněné části území cca 3 km západně od obce Pustá Rybná s nadmořskou výškou 780 m n. m. Páteřními vodotečemi území jsou tok Křetínka, která pramení u obce Stašov, Bílý potok pramenící nad obcí Pomezí, Zlatý potok a Černý potok. Po hranici katastru obcí na okraji SO ORP Polička rovněž protéká řeka Svratka. Území ORP je rozvodím mezi Černým a Severním mořem, kdy severní část SO ORP Polička spadá malou částí do hlavního povodí Labe a dílčího povodí Chrudimky a Loučné. Větší část SO ORP Polička pak náleží do hlavního povodí Moravy. Územní členění zástavby v obcích je liniově uspořádáno podél vodotečí.

Vodní toky v SO ORP Polička

Hydrologické charakteristiky hlavních vodních toků

Bílý potok pramení nad obcí Pomezí, protéká zastavěným územím obcí Pomezí, Polička a Kamenec u Poličky, kde se tok stáčí k jihu a protéká ještě územím obcí Sádek a Korouhev. U Lačnova se zleva vlévá do Svratky. Hlavními přítoky Bílého potoka jsou Modřecký (Baldecký) potok, Jánský potok, Černý potok a Korouhevský potok. Celková plocha povodí Bílého potoka je 100,8 km2, délka 15,6 km a průměrný roční průtok při ústí činí 0,8 m3/s.

Černý potok pramení u Borové ve výšce 705 m n. m. a ústí zprava do Bílého potoka u Kamence u Poličky. Celková délka toku je 11,9 km, plocha povodí činí 30,1 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 0,26 m3/s. Na území SO ORP protéká obcemi Borová, Oldřiš a Sádek.

Jalový potok pramení jižně od obce Široký Důl, teče severovýchodním směrem, protéká obcí Široký Důl, Sebranice a v obci Čistá zaúsťuje do toku Loučná. Celková délka toku činí 17,7 km, plocha povodí 42,6 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,24 km3/s. Protéká po hranici katastru města Polička a u části Střítež přijímá bezejmenný tok.

Křetínka pramení severně od obce Stašov, teče jihovýchodním směrem a po průtoku vodní nádrží Letovice zaúsťuje ve stejnojmenné obci do Svitavy, jako její pravostranný přítok. Délka toku Křetínky je 29,7 km, plocha povodí 127,4 km2 a průměrný průtok při ústí 0,65 m3/s. Na území SO ORP Polička protéká obcemi Stašov, Bystré a Svojanov, a přijímá přítoky Zlatý potok, Bysterský potok, Rohozenský potok a Kavinský potok.

Svratka pramení na úbočí Křivého javora a Žákovy hory ve Žďárských vrších, v nadmořské výšce 772 m n. m. Na Vysočině tvoří část jejího koryta historickou hranici Čech a Moravy. Na území SO ORP protéká na hranici obcí Březiny, Pustá Rybná, Telecí a Korouhev.

Zlatý potok pramení u Jedlové ve výšce 630 m n. m. a ústí zprava do Křetínky u Hamrů v 510 m n. m. Celková délka toku činí 7,9 km, plocha povodí 34,4 km2 a průměrný roční průtok při ústí 0,19 m3/s. Na území SO ORP Polička protéká obcemi Jedlová a Bystré, kde se stéká s Bysterským potokem.

Základní hydrologické údaje vodních toků na území SO ORP Polička

Tok Hydrologické pořadí Místo profilu Plocha povodí (km2) N-leté průtoky (m3/s)
1 5 20 50 100
Bílý p. 4–15–01–020 ústí do Svratky 100,8 19 59 72 90 95
Bílý p. 4–15–01–014 nad Černým p. 41,7 10 36 44 55 58
Černý p. 4–15–01–017 ústí 30,9 8 31 38 47 50
Korouhevský p.             4–15–01–010 ústí 18,0          
Křetínka 4–15–02–026 pod Zlatým p. 46,0 4 11 14 21 25
Zlatý p. 4–15–01–025 ústí 34,4 4 10 13 19 22
Bysterský p. 4–15–02–024 ústí 14,8