Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Borovnice (Svratka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Jedlová (Zlatý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C -Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Polička (Bílý potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Svojanov (Křetínka)