Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Polička a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vedoucí provozu - 
Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
 Kontakty na správce vodních toků také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Polička, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Svratka 10100010 4-15-01-005/006/007/009/021 Březiny, Korouhev, Pustá Rybná, Telecí
Křetínka 10100160 4-15-02-020/025/026/028/029/030 Bystré, Jedlová, Stašov, Svojanov
Bílý potok 10100452 4-15-01-010/012/014/018/020/021 Kamenec u Poličky, Korouhev, Polička, Pomezí, Sádek
Bysterský p. 10191372 4-15-02-024 Bystré, Hartmanice
Modřecký p. 10207622 4-15-01-010/011/012 Polička, Pomezí
Šibeniční p. 10186660 4-15-01-018 Kamenec u Poličky, Polička, Sádek
Bezejmenný tok 10189170 4-15-01-018 Sádek

 

  •  Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 088 111 
Fax: 495 407 452
Email: Labe@PLa.cz 

Přímý výkon správy toků:
Závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing. Petr Michalovich
Tel.: 541 637 601
Fax: 541 211 403   
Email: labe-z2@pla.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vedoucí provozu - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426
E-mail: musilek@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Polička, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT  ČHP  Protéká katastrálním územím
 Jalový potok  10185432  1-03-02-010/012/013  Kamenec u Poličky, Polička, Široký Důl
 Desná  10100200  1-03-02-022  Borová, Oldřiš
 Květná (občasný tok)  10172304  1-03-02-004  Květná
 Rychnovský p.  10173786  1-03-03-054  Pustá Kamenice
 Bezejmenný tok  14000874  1-03-02-002  Květná
 Leznický p.  14000891  1-03-02-013  Polička

 

  •  Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan
Mob.: 724 523 973
Tel.:
 956 952 111
Email: pavel.hopjan@lesycr.cz

Příslušný správce vodních toků na území ORP Polička:

Rajon 206
Ing. Humplík Přemysl
Mob.:
725 257 341
Tel.:
956 952 214
Email: premysl.humplik@lesycr.cz

Rajon 207
Ing. Grošovová Martina
Mob.: 
724 623 765
Tel.:
 956 952 213
Email: martina.grosovova@lesycr.cz

Rajon 208
Ing. Maršál Svatoslav
Mob.: 
724 523 987
Tel.:
 956 952 215
Email: svatoslav.marsal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Polička, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká katastrálním územím
Hodonínka 10200091 4-15-01-048 Bystré, Trpín
Desná 10100200 1-03-02-022 Borová, Oldřiš
Korouhevský p. 10205819 4-15-01-019/020 Jedlová, Korouhev, Nedvězí, Sádek
Zlatý p. 10191428 4-15-02-021/023/024/025 Bystré, Jedlová
Kamenická voda 10185462 1-03-03-052 Pustá Kamenice
Hlučál 10197383 4-15-01-006 Březiny, Pustá Kamenice, Pustá Rybná
Rohozenský p. 10194502 4-15-02-027 Stašov, Svojanov
Čachnovský p. 10173765 1-03-03-053 Pustá Kamenice
Černý p. 10206222 4-15-01-015 Borová, Oldřiš
Kavinský p. 10197274 4-15-02-029 Svojanov , Trpín
Telecký p. 10198455 4-15-01-008 Telecí
Jánský p. 10284305 4-15-01-013 Jedlová, Polička
Bezejmenný tok 15001149 4-15-01-006 Pustá Kamenice, Pustá Rybná
Žlebský p. 10186217 4-15-01-009 Sádek, Telecí
Černý p. 10206222 4-15-01-017 Oldřiš, Sádek
Trhonický p. 10194802 4-15-01-028 Korouhev, Nedvězí
Černý p. 10206222 4-15-01-015 Borová, Pustá Kamenice, Pustá Rybná
Baldovský p. 10200241 4-15-02-022 Jedlová
Od Vápenky 10198213 4-15-01-027 Korouhev
LP Bysterského potoka 10192512 4-15-02-024 Bystré
Potůček 10202949 4-15-01-016 Oldřiš
LP Čachnovského potoka č. 3 10173770 1-03-03-053 Pustá Kamenice
PP Křetinky 10201633 4-15-02-028 Svojanov , Trpín