Správci vodních toků

  • a)    Významné vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Přímý výkon správy toku:

Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vodní tok Bílý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-009/010/012/014/018/020
ID toku: 10100452
Protéká obcemi: Pomezí, Polička, Kamenec u Poličky, Sádek, Korouhev

 

Vodní tok Bysterský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-023/024/025
ID toku: 10191372
Protéká obcemi: Bystré, Hartmanice

 

Vodní tok Křetínka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-020/025/026/028/029/030/031
ID toku: 10100160
Protéká obcemi: Stašov, Bystré, Svojanov

 

Vodní tok Modřecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-010/011/012
ID toku: 10207622
Protéká obcemi: Pomezí, Polička

 

  • b)    Významné vodní toky ve správě Povodí Labe, s. p.
Správce:

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:

Provoz Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Vodní tok Jalový potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-010/012/013/014
ID toku: 10185432
Protéká obcemi: Kamenec u Poličky, Široký důl, Polička

 

Vodní tok Květná (občasný tok)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-004
ID toku: 10172304
Protéká obcemi: Květná

 

  • c)    Významné vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p. Správa toků - oblast povodí Dyje

Správce:

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Vodní tok Baldovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-022/023
ID toku: 10200241
Protéká obcemi: Jedlová, Polička

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-015/017/018
ID toku: 10206222
Protéká obcemi: Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Borová, Oldřiš, Sádek

 

Vodní tok Hlučál
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-005/006
ID toku: 10197383
Protéká obcemi: Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Březiny

 

Vodní tok Hodonínka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-048
ID toku: 10200091
Protéká obcemi: Bystré, Trpín

 

Vodní tok Jánský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-012/013
ID toku: 10284305
Protéká obcemi: Jedlová, Polička

 

Vodní tok Kavinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-029/030
ID toku: 10197274
Protéká obcemi: Svojanov, Trpín

 

Vodní tok Korouhevský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-019/020
ID toku: 10205819
Protéká obcemi: Nedvězí, Jedlová, Korouhev

 

Vodní tok Potůček
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-016/017
ID toku: 10202949
Protéká obcemi: Oldřiš

 

Vodní tok Rohozenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-026/027
ID toku: 10194502
Protéká obcemi: Stašov, Svojanov

 

Vodní tok Telecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-007/008
ID toku: 10198455
Protéká obcemi: Telecí

 

Vodní tok Trhonický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-027/028
ID toku: 10194802
Protéká obcemi: Korouhev, Nedvězí

 

Vodní tok Zlatý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-021/023
ID toku: 10191428
Protéká obcemi: Bystré, Jedlová

 

  • d)    Významné vodní toky ve správě Lesy České repubilky, s. p. Správa toků - oblast povodí Labe

Správce:

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST OP Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Vodní tok Čachnovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-052/053/054
ID toku: 10173765
Protéká obcemi: Pustá Kamenice

 

Vodní tok Desná
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-022/023
ID toku: 10100200
Protéká obcemi: Borová, Oldřiš

 

Vodní tok Kamenická voda
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-052/054
ID toku: 10185462
Protéká obcemi: Pustá Kamenice