Související povodňové plány

Níže na stránce naleznete odkazy na již vytvořené digitální povodňové plány kraje, ČR, sousedních ORP a příslušných obcí.

Digitální povodňový plán SO ORP Polička:
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orppolicka

 

Povodňové plány nadřazených celků:

Digitální povodňový plán Pardubického kraje:
http://dpp.pardubickykraj.cz/pub_cz053/index.html

Digitální povodňový plán České republiky:
http://www.dppcr.cz/

 

Povodňové plány sousedních ORP:

Digitální povodňový plán SO ORP Chrudim:
http://pardubicky.dppcr.cz/web_5304/

Digitální povodňový plán SO ORP Litomyšl:
http://pardubicky.dppcr.cz/web_5307/

Digitální povodňový plán SO ORP Nové Město na Moravě:
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orp-nove-mesto-na-morave/

Digitální povodňový plán SO ORP Svitavy:
http://www.svitavy.cz/dpp/html_5312/index.html

Digitální povodňový plán SO ORP Žďár nad Sázavou:
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orpzdar-nad-sazavou/

 

Povodňové plány obcí v SO ORP Polička:

Digitální povodňový plán obce Březiny:
http://by.povodnoveplany.cz/ 

Digitální povodňový plán obce Kamenec u Poličky:
http://pardubicky.dppcr.cz/web_578207/
 

Povodňový plán obce Korouhev:
https://obeckorouhev.cz/formular/povodnovy_plan_obce_korouhev-2015-navrh.pdf
 

Digitální povodňový plán města Polička:
http://www.edpp.cz/dpp/policka

Digitální povodňový plán obce Pomezí:
http://pardubicky.dppcr.cz/web_578584/

Digitální povodňový plán obce Sádek:
http://pardubicky.dppcr.cz/web_578720/