Srážkoměry - Polička

Březiny

Srážkoměr umístěn v intravilánu obce Březiny v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. Samotné srážkoměrné čidlo je umístěno na pozemku OÚ Březiny.

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Sebranice

Srážkoměr je umístěn na úpravně vody.