Srážkoměry - Polička

Březiny

Srážkoměrná stanice se nachází na břehu LP Svratky v km 148,85 u budovy obecního úřadu, č. p. 32. Stanice je nevyhřívaná a vybavená automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem je obec Březiny.

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.

Nedvězí

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je umístěn nad severní částí obce na svahu Librova kopce.

Polička

Srážkoměr ve správě ČHMÚ se nachází v intravilánu města.

Sebranice

Srážkoměr je umístěn na úpravně vody. Provozovatelem je PLA - Závod Pardubice.