Srážkoměry - Polička

Březiny

Srážkoměr umístěný na pozemku OÚ Březiny.

Kamenec u Poličky

Srážkoměrná stanice obce Kamenec u Poličky je umístěna v areálu Obecního úřadu Kamenec u Poličky.