Hladinoměry - Ústí nad Orlicí

Dolní Libchavy (Libchavský potok)

Hladinoměr kategorie C. Umístěna vodočetná lať na mostu přes Libchavský potok.

Dolní Libchavy (Tichá Orlice)

Hladinoměr ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu, pod silničním nadjezdem spojujícím Ústí n. Orlicí s Libchavami. Jedná se o stanici kategorie B s automatickým přenosem dat.

Hnátnice (Hnátnický potok)

Vodočet na mostě přes Hnátnický potok. Nachází se ve středu obce, u č.p. 37.

Horní Houžovec (Knapovecký potok)

Na mostku silnice 31511 přes Knapovecký potok (ř. km 5,722) směrem k místní části Ústí nad Orlicí - Horní Houžovec.

Letohrad - Kunčice (Tichá Orlice)

Hlásný profil kategorie B, ve správě ČHMÚ. Nejedná se o stanici s automatickým přenosem dat.

Řetová (Řetovka)

Hladinoměr obce Řetová se nachází na toku Řetovka v západní části obce. Jedná se o hlásný profil kategorie C .

Řetová - vodoměrná lať (Řetovka)

Vodoměrná lať na Řetovce, umístěná na mostní konstrukci ve středu obce.

Sopotnice (Divoká Orlice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes Divokou Orlici při vjezdu do průmyslového areálu. Mostní konstrukce je součástí parcely 808/7. Profil je vybaven vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je obec Sopotnice.

Sopotnice (Sopotnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na toku Sopotnice poblíž základní školy (objekt č. p. 225). Profil se skládá z ultrazvukové sondy s automatickým přenosem dat a vodočetné latě. Provozovatelem hladinoměru je obec Sopotnice.

Třebovice (Třebovka)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Třebovky, asi 500 m pod hrází rybníka Hvězda, 200 m nad železničním mostem. Centrum automatického sběru dat je VHD Povodí Labe Hradec Králové. Odesílatelem varovných zpráv je OÚ Třebovice, příjemci pak: MěÚ Česká Třebová, OÚ Rybník, OÚ Dlouhá Třebová a VHD Povodí Labe Hradec Králové. Provozovatelem stanice je obec Třebovice.

Ústí nad Orlicí - Kerhartice (Tichá Orlice)

Hlásný profil kategorie B je ve správě ČHMÚ a umístěn na levém břehu Tiché Orlice, u bývalého Retexu.

Ústí nad Orlicí (Třebovka)

Hladinoměr kat. B se nachází na pravém břehu u železničního mostu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ.

 

Velká Skrovnice (Brodec)

Vodočet umístěný u vtokového objektu z benešovských profilů. Poloha na ř. km 18,569 na vodním toku Brodec.