Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Přirozená povodeň je způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů. Jiné vlivy, např. havárie vodního díla (protržení hráze) nebo nouzové řešení kritické situace na vodním díle, nám potom mohou způsobovat zvláštní povodeň.