Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Ústí nad Orlicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje místní povodňová komise dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných komunikacích, podle konkrétní situace.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

 Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Ústí nad Orlicí »
Dopravní omezení na území ORP Ústí nad Orlicí
Objízdné trasy na území ORP Ústí nad Orlicí

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.