POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/9873; ze dne 20. 03. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/001130/2017; ze dne 20. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: KrÚ/25084/2017; ze dne 26. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 03. 2017
offline verze 15. 03. 2017
digitalizovaná verze 15. 03. 2017
databáze POVIS 15. 03. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i