POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/9873; ze dne 20. 03. 2017
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR953/001130/2017; ze dne 20. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Pardubického kraje
Č. j.: KrÚ/25084/2017; ze dne 26. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 06. 2018
offline verze 22. 06. 2018
digitalizovaná verze 22. 06. 2018
databáze POVIS 10. 05. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i