Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Ústí nad Orlicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozně-technický úsek Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

Provozní středisko služeb:
Stanislav Musílek, vedoucí provozního střediska, tel.: 465 420 426
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Ústí nad Orlicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Tichá Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-023, 1-02-02-027, 1-02-02-029, 1-02-02-030, 1-02-02-033, 1-02-02-034, 1-02-02-035, 1-02-02-058, 1-02-02-059, 1-02-02-060, 1-02-02-061, 1-02-02-062
ID toku: 10100023
Protéká katastrálním územím obcí: Brandýs nad Orlicí, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Hrádek, Libchavy, Orlické Podhůří, Sudislav nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

 

Vodní tok Divoká Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-032, 1-02-01-036, 1-02-01-034, 1-02-01-035
ID toku: 10100019
Protéká katastrálním územím obcí: Sopotnice

  

Vodní tok Třebovka
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-056 1-02-02-057 1-02-02-058
ID toku: 10100096
Protéká katastrálním územím obcí: Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí

 

Vodní tok Libchavský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034, 1-02-02-035
ID toku: 10100877
Protéká katastrálním územím obcí: České Libchavy, Libchavy

 

Vodní tok Potočnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030, 1-02-02-027
ID toku: 10185396
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč, Hnátnice

 

Vodní tok Rybná
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-033, 1-02-01-032, 1-02-01-034
ID toku: 10169372
Protéká katastrálním územím obcí: Sopotnice

 

Vodní tok Hnátnický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030, 1-02-02-031, 1-02-02-032, 1-02-02-029
ID toku: 10185398
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč, Hnátnice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-056
ID toku: 10170868
Protéká katastrálním územím obcí: Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí

  

Vodní tok Sopotnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-035
ID toku: 10185380
Protéká katastrálním územím obcí: Sopotnice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170651
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170711
Protéká katastrálním územím obcí: České Libchavy

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170644
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170734
Protéká katastrálním územím obcí: Libchavy

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170735
Protéká katastrálním územím obcí: Libchavy

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-035
ID toku: 10170745
Protéká katastrálním územím obcí: Libchavy , Ústí nad Orlicí

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-035
ID toku: 10170743
Protéká katastrálním územím obcí: Ústí nad Orlicí

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170642
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-035
ID toku: 10169382
Protéká katastrálním územím obcí: Sopotnice

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170732
Protéká katastrálním územím obcí: Libchavy

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-056
ID toku: 10170855
Protéká katastrálním územím obcí: Dlouhá Třebová
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Ústí nad Orlicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Brodec
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-088, 1-02-01-090
ID toku: 10185389
Protéká katastrálním územím obcí: Velká Skrovnice

 

Vodní tok Řetovka
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-060, 1-02-02-061
ID toku: 10185403
Protéká katastrálním územím obcí: Hrádek, Řetová, Řetůvka, Ústí nad Orlicí

 

Vodní tok Dobroučka
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028, 1-02-02-027
ID toku: 10185397
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč, Hnátnice

  

Vodní tok Knapovecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-057
ID toku: 10185402
Protéká katastrálním územím obcí: Ústí nad Orlicí

  

Vodní tok Ostrovecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-062
ID toku: 10185404
Protéká katastrálním územím obcí: Jehnědí

  

Vodní tok Dolenský p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-061
ID toku: 10170917
Protéká katastrálním územím obcí: Brandýs nad Orlicí, Orlické Podhůří

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-033
ID toku: 10170692
Protéká katastrálním územím obcí: Hnátnice

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-033
ID toku: 10170698
Protéká katastrálním územím obcí: Ústí nad Orlicí

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170625
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170717
Protéká katastrálním územím obcí: České Libchavy, Libchavy

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-057
ID toku: 10170876
Protéká katastrálním územím obcí: Ústí nad Orlicí

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-061
ID toku: 10170913
Protéká katastrálním územím obcí: Orlické Podhůří

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-033
ID toku: 10170701
Protéká katastrálním územím obcí: Hnátnice, Libchavy, Ústí nad Orlicí

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-060
ID toku: 10170898
Protéká katastrálním územím obcí: Řetůvka

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-028
ID toku: 10170633
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-034
ID toku: 10170738
Protéká katastrálním územím obcí: Libchavy

  

Vodní tok Loukotnický p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-061
ID toku: 10170920
Protéká katastrálním územím obcí: Brandýs nad Orlicí

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-057
ID toku: 10170872
Protéká katastrálním územím obcí: Ústí nad Orlicí

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-027
ID toku: 10170617
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč, Hnátnice

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-057
ID toku: 10170871
Protéká katastrálním územím obcí: Ústí nad Orlicí

 

  • Vodní toky ve správě vlastníka HOZ

 

Vodní tok Hlavní odvodňovací zařízení
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-027
ID toku: 10170617
Protéká katastrálním územím obcí: Dolní Dobrouč, Hnátnice