Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Letohrad-Kunčice (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Dolní Libchavy (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Ústí nad Orlicí - Kerhartice (Tichá Orlice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Hylváty (Třebovka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Třebovice (Třebovka)

 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Sopotnice (Divoká Orlice)

videnční list hlásného profilu kategorie C - Horní Houžovec (Knapovecký potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Dolní Libchavy (Libchavský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Řetová (Řetovka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Řetová - vodoměrná lať (Řetovka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Sopotnice (Sopotnice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Velká Skrovnice (Brodec)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Hnátnice (Hnátnický potok)