Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Tel: 465 514 111
Fax: 465 525 563
E-mail: podatelna@muuo.cz
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel:  466 026 111
Fax:  466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz 
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v příloze č. 2 Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Ústí nad Orlicí: »
Povodňové komise sousedních SO ORP: