Hladinoměry - Počátky

Počátky - požerák - Městský rybník

Pomocný hlásný profil kategorie C je umístěn na požeráku, od kterého vede lávka k hrázi Městského rybníka. Jsou zde vyznačeny orientační SPA. Úrovně SPA jsou měřeny od horního okraje požeráku, kdy výška červené čáry (3. SPA) - od horního okraje čáry k hraně požeráku je v úrovni 8 cm a výška zelené čáry (1. SPA) - od horního okraje čáry k hraně požeráku - 70 cm.

Počátky - požerák - Velké jezero

Pomocný hlasný profil kategorie C je umístěn na požeráku, ke kterému vede lávka z hráze Velkého jezera. Jsou zde vyznačeny orientační SPA jejichž úrovně jsou měřeny od horní hrany požeráku. Od roku 2013 je zde nainstalována vodočetná lať.

Počátky - propustek, ochranná mříž nedaleko ulice Moravská

Pomocný hlásný profil kategorie C je umístěn při ulici Moravská. Sleduje se postupný vzestup hladiny. Toto kritické místo je lokalizováno před soutokem Počáteckého potoka s LP od Městkého rybníka. 

Počátky - propustek - Pod bývalým objektem Agrostroje

Pomocný hlásný profil kategorie C je umístěn na zdi u propustků pod mostkem za objektem bývalého Agrostroje. Jsou zde vyznačeny orientační SPA. Úrovně SPA jsou měřeny ode dna. Zde je nekritičtější místo v celé kaskádě rybníků ležících na toku Počáteckého potoka. Odtok z Továrního rybníka je nekapacitní.

Počátky - propustek - Rybník Pod Lenochem

Hlásný profil kategorie C je umístěn na propustku při odtoku z rybníka Pod Lenochem. Pomocný hlásný profil je umístěn v propustku v trubkách 2 x1 m. Úrovně SPA jsou měřeny ode dna propustku.

Počátky - přepad - Rybník Chadim

Pomocný profil kategorie C je umístěn na přepadu rybníka Chadim. Jsou zde vyznačeny orientační SPA. Úrově SPA jsou měřeny od spodní hrany přepadu.