Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců v k. ú. Počátky naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

Přímý výkon správy toku:
PS 7 Lužnice, U Vodárny 837/II, 391 21 Veselí nad Lužnicí

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Počátky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Počátecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10272968

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10261712

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-033
ID toku: 10239962

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10256120

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10261688

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10244636

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-020
ID toku: 10267866

 

Vodní tok LBP Počátecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10271999

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Příslušný správce VT na území obce:
Bc. Filip Krejčí
Tel.: 956 954 111
E-mail: filip.krejci@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Počátky.

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-03-021
ID toku: 10278783

Toky kratší než 1 km ve správě Lesy ČR, s. p. : IDVT: 10243900, 10264304, 10272466, 10276189, 10241375.