Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Palackého nám. č. 1, 394 64 Počátky
Tel.: 561 034 901, 561 034 903
E-mail: podatelna@pocatky.cz
Městský úřad Pelhřimov
Odbor životního prostředí
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Vedoucí: Ing. Josef Slavětínský
Tel: 565 351 415
E-mail: slavetinsky@mupe.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, kancelář 1.43 C
Vedoucí: Mgr. Jaroslav Mikyna

Tel.: 564 602 267, 724 650 117
Fax: 564 602 430

E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra