POVODŇOVÝ PLÁN města Počátky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 60287/2017-122; ze dne 31. 10. 2017
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR954/004143/2017; ze dne 23. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Pelhřimov - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP1890/2017; ze dne 29. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 10. 2017
offline verze 01. 10. 2017
digitalizovaná verze 01. 10. 2017
databáze POVIS 01. 10. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i