Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Pro město Počátky jsou hlásné profily seřazeny poproudově tak, jak za sebe navazují jako místa vizuální kontroly na toku Počáteckého potoka a jeho LP od Městského rybníka (IDVT 10244636).


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Počátky - Pod Lenochem (Počátecký potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Počátky - Chadim (Počátecký potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Počátky - Velké Jezero (Počátecký potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Počátky - Propustek pod býv. objektem Agrostroje (Počátecký potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Počátky - Městský rybník (LP Počáteckého potoka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Počátky - ul. Moravská - mříž (LP Počáteckého potoka)