Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Palackého nám. č. 1, 394 64 Počátky
Tel.: 561 034 901, 561 034 903
E-mail: podatelna@pocatky.cz
Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Tel: 565 351 111, 
Tel. předseda povodňové komise: 565 323 527, 602 228 138

E-mail: podatelna@mupe.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.