Hladinoměry - Šenov

Bludovice (Lučina)

Hlásný profil kat. C Bludovice (Lučina) ve správě Povodí Odry, státní podnik

Havířov ul. Mezidolí (Lučina)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes tok Lučina v Havířově, ulice Mezidolí. Jedná se o hlásný profil kat. C jehož provozovatelem je město Havířov.

Lučina, 20.035 km (Lučina)

Hladinoměr kat. C je umístěn na mostku přes Lučinu v ulici Na Kempách. Provozovatelem je Statutární město Havířov .

Radvanice (Lučina)

Hlásný profil kat. B Radvanice (Lučina) ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází naproti autobusových garáží Hranečník na levém břehu.

Radvanice (Podleský potok)

Profil kat. C je umístěn na silničním mostě v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice, ulice U Pramenů. Profil je ve správě městského obvodu Radvanice-Bartovice.

Šenov (Lučina)

Vodočetná lať se nachází na pilíři mostu ul. Šenovská (tok Lučina). Hlásný profil kat. C. je ve správě města Šenov.

VD Žermanice (Lučina)

Hlásný profil kat. A VD Žermanice (Lučina) ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu cca 300 m pod hrází.