Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie B Radvanice, Lučina

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Šenov, Lučina

Evidenční list hlásného profilu kategorie A Žermanice, Lučina

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Havířov ul. Mezidolí, Lučina

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Radvanice, Podleský potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bludovice, Lučina

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lučina, 20.035 km, Lučina