Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Radniční náměstí 300
Tel.: 596 805 931, 733 128 292 (starosta)
E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz
Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava
Tel.: 599 443 131
E-mail: posta@ostrava.cz
V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 442 442
E-mail: rdocekal@ostrava.cz
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: ppovoden@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.