Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Šenov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod Frýdek-Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Frýdek-Místek, Horymírova 2347 738 01 Frýdek-Místek
Čestmír Svobodník, email: frydek_mistek.vhp@pod.cz, tel.: 558 442 902
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Šenov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Lučina 10100124 2-03-01-070/072/078/080/082
Venclůvka (Dolní Datyňka) 10100857 2-03-01-075/077
Datyňka (Horní) 10101534 2-03-01-080/081
Frýdecký potok 10208780 2-03-01-076
Podleský potok 10213567 2-03-01-079
Nová Dědina 10215684 2-03-02-005
Bezejmenný tok 10209936 2-03-01-076
Bezejmenný tok 10210469 2-03-01-072

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 
Rajon 106:
Ing. Jakub Slezák, email: jakub.slezak@lesycr.cz, tel.: 956 951 119, 725 257 839
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace 

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Šenov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Pežgovský potok 10213898 2-03-01-072
Šumbarský potok 10213954 2-03-01-071
Bezejmenný tok 10212378 2-03-01-072
LP Venclůvky v km 2,4 10212177 2-03-01-075
LP Venclůvky v km 6,2 10210274 2-03-01-073

 

  • Vodní toky bez určení správce 
Název vodního toku IDVT ČHP
Odvodnění 10208998 2-03-01-077
Náhon 10210152 2-03-01-082/081