POVODŇOVÝ PLÁN města Šenov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/21607/2020/922/45.19; ze dne 04. 02. 2021
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/088378/2021; ze dne 01. 02. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SMO/158676/21/OŽP/Br; ze dne 24. 03. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 10. 2023
offline verze 02. 10. 2023
digitalizovaná verze 02. 10. 2023
databáze POVIS 02. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i