POVODŇOVÝ PLÁN města Šenov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 09799/922/45.19/2016; ze dne 18. 07. 2016
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR028704/2016; ze dne 04. 08. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SMO/346580/16/OŽP/Br; ze dne 12. 09. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 05. 2019
offline verze 10. 05. 2019
digitalizovaná verze 10. 05. 2019
databáze POVIS 10. 05. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i