Srážkoměry - Šenov

Radvanice (MSK)

Srážkoměr umístěn na budově mateřské školy. Provozovatel je LVS Ostrava - Radvanice a Bartovice.

Slezská Ostrava - ZOO

Srážkoměrná stanice ČHMÚ umístěna v areálu ZOO.

VD Těrlicko

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěna u ústí bezpečnostního přelivu VD Těrlicko a vodního toku Stonávky v jižní části obce Albrechtice pod č. p. 21

VD Žermanice

Srážkoměrná stanice Povodí Odry, státní podnik umístěna u toku Lučina.