Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Radniční náměstí 300,739 34 Šenov
Tel.: 596 805 931
E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz, podatelna@mesto-senov.cz
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 444 444
E-mail: posta@ostrava.cz, info@ostrava.cz

Vedoucí odboru: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Tel.:
599 442 306 
E-mail: pvalerian@ostrava.cz

Vedoucí oddělení: Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
Tel.: 
599 442 384
E-mail: jvanek@ostrava.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Vedoucí odboru: Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz


Vedoucí oddělení: Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra