Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Ostrava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Šenov.

Osoby na území města Šenov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při vybřežení toku Lučina může dojít k zaplavení a uzavření silnice I/11 u sjezdu na ČOV Havířov (Q100), samotný sjezd k ČOV je zaplavován již při Q20. Taktéž ul. Šenovská je zaplavena při Q100. Objízdná trasa bude vedena operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací v širším okolí města Šenov ve spolupráci s Policí ČR. »
Dopravní omezení na území města Šenov
Objízdné trasy na území města Šenov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.