Hladinoměry - Sobůlky

Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)

Hlásný profil kategorie C umístěný na zrekonstruovaném silničním mostě evid. č. 0549-1 na komunikaci III/0549 v obci, vzdušná strana, PB. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity, neodesílá data a nachází se na ř. km 5,44.

Sobůlky (Sobůlský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Sobůlky je umístěn na mostku přes Sobůlský potok, který se nachází v intravilánu obce Sobůlky na severu od obecního úřadu. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě.