Hladinoměry - Sobůlky

Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)

Hlásný profil kategorie C umístěný na zrekonstruovaném silničním mostě evid. č. 0549-1 na komunikaci III/0549 v obci, vzdušná strana, PB. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Neodesílá data. Ř. km 5,44.

 

Sobůlky (Sobůlský potok)

Vodoměrná stanice je umístěna na mostku přes Sobůlský potok, který se nachází v intravilánu obce Sobůlky na sever od obecního úřadu Sobůlky. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě.