POVODŇOVÝ PLÁN obce Sobůlky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM000113/2017-419/To; ze dne 26. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov - Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP53934/17/380; ze dne 05. 09. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 04. 2021
offline verze 06. 04. 2021
digitalizovaná verze 06. 04. 2021
databáze POVIS 06. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i