Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C jsou vygenerovány systémem. Ve výčtu evidenčních listů hlásných profilů níže jsou pouze ty evidenční listy hlásných profilů, které se vyskytují na území obce a které jsou relevantním zdrojem informací v případě probíhající/hrozící povodně.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Sobůlky C-17, Sobůlský potok

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Sobůlky, Sobůlský potok