Srážkoměry - Sobůlky

Čeložnice

Srážkoměrná stanice obce Kostelec je umístěna na střeše vodárny, která se nachází nad obcí Čeložnice. Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce Kostelec, starostovi obce.

Heršpice

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecním vodojemu asi 0,8 km jih od intravilánu obce Heršpice. Stanice je ve správě obce.

Ježov

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Ježov, je umístěna na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště, která se nachází v severovýchodní části intravilánu obce Ježov. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření, to znamená že je vyhřívaná. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2.

Lovčičky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu VaK Vyškov na západ od intravilánu obce Lovčičky. Provozovatelem této srážkoměrné stanice je obec Lovčičky.

Sobůlky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu, který se nachází na západ od intravilánu obce Sobůlky. Jedná se o vyhřívanou stanici umožňující celoroční měření. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2.

 

Terezín

Automatická srážkoměrná stanice obce Terezín je umístěna na parcele č. 1340 v k. ú. obce Terezín. Provozovatelem srážkoměru je obec Terezín. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr pro měření tekutých srážek v období březen-listopad.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.