Srážkoměry - Sobůlky

Čeložnice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše vodárny mezi intravilánem obce Čeložnice a chatovou oblastí Pastvisko.
Alarmové SMS jsou odesílány při překročení následujících limitních hodnot: 10 mm sumy srážky za 15 minut, 30 mm sumy srážky za 60 minut, 50 mm sumy srážky za 180 minut, 30 mm sumy srážky za 24 hodin. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce Kostelec.
Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Ježov

Srážkoměrná stanice je umístěna v severovýchodní části obce Ježov na budově sportovního zázemí u fotbalového hřiště. Stanice je vyhřívaná a uzpůsobená pro celoroční měření se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Sobůlky

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodojemu, který se nachází na západě od intravilánu obce Sobůlky. Jedná se o vyhřívanou stanici umožňující celoroční měření. Záchytná plocha srážkoměrné stanice činí 200 cm2. Provozovatelem stanice je obec Sobůlky.

Terezín

Srážkoměrná stanice obce Terezín je umístěna na parcele č. 1340 v k. ú. obce Terezín v lokalitě Příhony. Srážkoměr je nevyhřívaný a data přenáší v období od března do listopadu. Majitelem a provozovatelem je obec Terezín.

Ždánice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Brno se nachází na zahradě v ulici Polní u č. p. 630 ve městě Ždánice v nadm. výšce 238 m.

Žeravice

Srážkoměrná stanice, provozována obcí Žeravice, je umístěna na střeše obecního úřadu (č. p. 40) v severní části intravilánu obce Žeravice. Jde o nevyhřívaný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2.