Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje starosta obce Sobůlky k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Sobůlky 105, 696 40 Sobůlky
Tel.: 518 622 425
E-mail: sobulky@sobulky.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel.: 518 697 411
E-mail: urad@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.