Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Sobůlky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou

Vedoucí provozu - Ing. Lukáš Navrátil
Tel:
518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sobůlský potok 10195464 4-17-01-0750-0-00
Bukovanka 10193351 4-17-01-0760-0-00
Bezejmenný vodní tok 10198526 4-17-01-0750-0-00