Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Sobůlky a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Lukáš Navrátil (vedoucí provozu)
Tel: 518 322 371
Email: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sobůlský potok 10195464 4-17-01-075
Bukovanka 10193351 4-17-01-076
bezejmenný vodní tok 10198526 4-17-01-075