Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Sobůlky 105, 696 40 Sobůlky
Tel.: 518 622 425
E-mail: sobulky@sobulky.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel.: 518 697 411
E-mail: urad@mukyjov.cz
 
Odbor životního prostředí a územního plánování - Ing. Milana Vršťálová
Tel.: 518 697 560, 733 640 454
E-mail: m.vrstalova@mukyjov.cz

Oddělení životního prostředí
 - Ing. Roman Kavka

Tel.: 518 697 558, 606 733 562
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno - střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství - Ing. Andrea Dáňová
Tel.: 541 652 695
E-mail: danova.andrea@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra