Hladinoměry - Uhersko

Cerekvice nad Loučnou (Loučná)

Hlásný profil kat. B (ve správě ČHMÚ Hradec Králové) se nachází napravo od hřiště na toku Loučná, ř. km 52,90. Platnost SPA je od okresu Ústí nad Orlicí po Čeradice.

Trusnov (Loučná)

Hladinoměr kat. C (ve správě obce Moravany) je vybaven ultrazvukovou sondou umístěnou na mostní konstrukci v obci Trusnov, místní části Opočno. Mostní konstrukce (p. č. 406) se nachází u náhonu bývalého mlýna. Sonda je umístěna ve výšce 60 cm ode dna. Čidlo je napájeno ze solárního panelu a je doplněno vodočetnou latí.

Zámrsk (Loučná)

Hlásný profil kat. C (ve správě obce Zámrsk) je umístěn na silničním mostu přes Loučnou nedaleko rybníku Prvák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv.