Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Uhersko 34, 533 73 Uhersko
Tel.: 466 676 121, 724 186 301
E-mail: obec@uhersko.cz
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206
E-mail: holice@mestoholice.cz, podatelna@mestoholice.cz

Vedoucí odboru: Ing. Vlastimil Zrůst
Tel.: 466 741 260, e-mail: zrust@mestoholice.cz

Pracovnice vodoprávního úřadu: Božena Křemenáková

Tel.: 466 741 262, e-mail: kremenakova@mestoholice.cz

Pracovnice vodoprávního úřadu: Radka Rückerová
Tel.: 466 741 261
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111, fax: 466 111 220

E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Vedoucí odboru: Ing. Martin Vlasák
tel.: 466 026 350, e-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Vedoucí oddělení vodního hospodářství: Ing. Jana Hroudová
tel.: 466 026 512, e-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.