Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Uhersko 34, 533 73 Uhersko
Tel.: 466 676 121, 724 186 301
E-mail: obec@uhersko.cz
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211
E-mail: holice@mestoholice.cz, podatelna@mestoholice.cz

Vedoucí odboru: Ing. Vlastimil Zrůst
Tel.: 466 741 260, 603 101 253
E-mail: zrust@mestoholice.cz

Pracovnice vodoprávního úřadu: Božena Křemenáková

Tel.: 466 741 262
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz


Pracovnice vodoprávního úřadu: Radka Rückerová
Tel.: 466 741 261
E-mail: ruckerova@mestoholice.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
Fax: 466 111 220

E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru:
Ing. Martin Vlasák

Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz


Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení:
Ing. Blanka Škařupová

Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz


Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.