Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000760.00076
starting _require0.005150.00591
end _require6.0E-50.00597
starting _initRouter1.0E-50.00598
finishing _initRouter0.055230.06121
starting init0.005220.06644
finishing init0.057860.12429
starting postDispatch0.048230.17252
finishing postDispatch0.416120.58864
finish2.0E-50.58866