Charakteristika zájmového území

Obec Uhersko patří do mikroregionu Holicko. Obce tohoto regionu jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Obec Uhersko spadající pod ORP Holice, leží v Pardubickém kraji. Obec se nachází na úpatí kopců Borek a Neulust, severně od železniční stanice na trati Česká Třebová – Praha, na pravém břehu řeky Loučné, 20 km východně od Pardubic. Počátky dějin obce spadají do 12. století. První písemné zprávy o ní pocházejí z roku 1308.

Podle statistických údajů, ke konci roku 2013, bylo v obci trvale přihlášeno 277 obyvatel. Velikost obce činí 367,71 ha, z toho cca 82,3 % tvoří zemědělská půda, 7,8 % lesy, 1,7 % zastavěné plochy, 2,5 % vodní plochy a 5,7 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola.

Obec Uhersko se nachází v povodí Labe. Obec obtéká řeka Loučná, jež je levostranným přítokem Labe. Řeka pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 metrů. Na samotné Loučné nejsou žádné přehradní nádrže. U obce Sezemice se vlévá do Labe v nadmořské výšce 217,9 m n. m.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2.