Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon (veřejný mobil) Mobil (neveřejný)
Zdeněk Mašek, DiS. starosta 466 676 121, 724 186 301

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa bydliště (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Štefan Filípek velitel SDH 466 676 121
Pavel Horčička zastupitel obce 466 676 121
Zdeněk Procházka strojník 466 676 121

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)

IVECO, kalové čerpadlo, elektrocentrála, nakladač

OÚ Uhersko Uhersko 34 Pavel Horčička

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Uhersko

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Počet ubyt./strav.
Mateřská škola Uhersko Uhersko 7 Mgr. Tereza Kaplanová 50 / 50
Sál hasičské zbrojnice Uhersko 108 Pavel Horčička 20 / 20

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Obilka Uhersko Uhersko 31 466 676 187

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou (formou cisterer a balené vody)

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Pardubice, a.s.,
provozní středisko Holice
Hradecká 1092, Holice Tomáš Bartoníček - vedoucí střediska 466 920 523