POVODŇOVÝ PLÁN obce Uhersko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2020/014825; ze dne 15. 04. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUHO/22721/2020; ze dne 06. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 01. 2024
offline verze 25. 01. 2024
digitalizovaná verze 25. 01. 2024
databáze POVIS 25. 01. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i